ساخت ونصب بزرگترین لوستر جهان

پس از طراحی لوستر و بررسی اولیه ، گروه تولید شرکت طی مدت 45 روزلوستر را آماده نموده و گذر از واحد تست کارخانه بزرگترین لوستر جهان آماده نصب گردید 

با ما همراه باشید با بروز رسانی لحظه ای مراحل نصب بزرگترین لوستر جهان

 تاریخ : 92/6/15  پایان نصب بزرگترین لوستر جهان

 

تاریخ : 92/6/14

 

 تاریخ : 92/6/13

 

 تاریخ : 92/6/12

 

 تاریخ : 92/6/11

 

تاریخ : 92/6/10

 

تاریخ : 92/6/9